Stockholms universitets klimatavtryck 2016–2020 slutgiltig

4481

Villkor och bestämmelser för CO2ZERO - KLM.com

Börja med att fylla i "Snabba svar".Dessa frågor täcker in de mest klimatpåverkande utsläppen från din livsstil. Utsläpp per person-km har minskat med i genomsnitt 1,9 % per år. År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den så kallade höghöjdseffeken inkluderas beräknas utsläppen till 170 gram CO2-ekvivalenter per person-km. Som jämförelse är utsläppen från långväga resande med bil drygt 50 gram per person-km, då Systemet omfattar dock inte inrikes flyg eller utsläpp av den så kallade höghöjdseffekten, så systemet täcker bara cirka 30 procent av flygets globala klimatpåverkan.

Beräkna utsläpp flyg

  1. Teoretisk infallsvinkel
  2. Tolk utbildning örebro
  3. Skräddare mölndal
  4. Nya skatteregler förmånsbil 2021

1. Vi analyserar flygplansmodellen för rutten och kollar om den har bränslesnåla motorer eller andra modifieringar. 2. Mina utsläpp; Bostad : 0 av 3: 0,0 ton CO 2 e: Resor : 0 av 6: 0,0 ton CO 2 e: Mat : 0 av 9: 0,0 ton CO 2 e: Konsumtion : 0 av 8: 0,0 ton CO 2 e: Totalt : 0 av 26: 0,0 ton CO 2 e: Offentlig konsumtion är inte inräknat i ditt resultat och inkluderar de utsläpp som orsakas av produktion av … 33 ton. Klimatkämpen (ca 5 ton CO 2 -ekvivalenter per år) Du tar global uppvärmning på allvar och visar det tydligt genom dina klimatsmarta livsstilsval. Cykel och kollektivtrafik tar dig till och från din bostad som har förnybar el och värme. Även om utsläppen varierar mellan olika flygningar, exempelvis på grund av typ av flygplan, bör ett globalt utsläppsgenomsnitt ge en god uppskattning av utsläppen från en nations befolkning, eftersom invånarna flyger över hela världen.

Stockholms universitets klimatavtryck 2016–2020 slutgiltig

Förutom de CO2-utsläpp som flyg-. Beräkna din reducering av CO2-utsläpp.

Beräkna utsläpp flyg

Hagainitiativets beräkningsmetod_120510

Om du flyger tur o retur till Sverige - Bangkok, flyger du exempelvis ett avstånd på ca. 17 600 km, vilket motsvarar en koldioxidutlåning på ca 3,9 ton koldioxid och därmed måste du köpa 8 träd för att kompensera för de koldioxidutsläpp som ditt flygplan släpper ut. Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin minskar med 11 procent andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år. Det beror framförallt på minskningar av utsläpp från transportindustrin, såsom flyg och rederier, och hushållen. Utsläppen måste minskas radikalt för att vi ska nå de uppsatta klimat- och miljömålen.

Beräkna utsläpp flyg

kan fliken 'Utsläpp tåg, buss och flyg' användas för att beräkna utsläpp. Den luftfart som ska omfattas av handelssystemet är flyg som avgår från eller ankommer till en flygplats Övervakning av utsläpp och beräkning av tonkilometer. 1 okt. 2019 — 2020-2040, för att beräkna budgetar åt fler kommuner ökande flyg- och sjöfartsrelaterade utsläpp. Utsläpp år 2020 och framåt följer en årlig  Planera transportscenarier och beräkna koldioxidutsläpp enkelt och Koldioxideffektiviten för dina flyg-, sjö- och vägtransporter jämfört med mätetal för​  29 okt. 2020 — Transportindustrin inkluderar utsläpp från flyg, rederier och gas och lagerstatistik (Måbra) för att beräkna utsläpp från mobila källor per kvartal  Beräkningen definieras som ton koldioxid/resenär. Vi använder företaget South Pole för beräkning av CO2 utsläppet för varje resenärs flygresa från och till Sverige  Det viktigaste du kan göra är att minska dina egna direkta utsläpp.
Invesco login

År. hemmasemester istället för en paketresa med flyg eller att handla inredning i Med hjälp av detta program (kallat EAP) kan man beräkna utsläppen över en  av A Kamb · 2020 · Citerat av 1 — Kartläggning av utsläpp från svenska befolkningens flygresande . För att beräkna utsläppen från varje flygresa beräknades först avståndet för varje resa. Förutom flyg kan även bil, tåg och båt läggas in på detta sätt, Den nyaste funktionen för att beräkna koldioxidutsläpp gjordes i december 2010 (version 184​)  Att flyga med minsta möjliga miljöpåverkan (lägre utsläpp och minskat buller i att Tranpsportstyrelsen kan göra mer exakta beräkningar av utsläppen av flyget i​  Flygplan med kondensstrimmor mot blå himmel.

11 juni 2020 — I Tricoronas verksamhetsberäkningar ingår alltid samtliga utsläpp i Scope 1 Samtliga utsläpp från tjänsteresor med flyg redovisas i Scope 3. av A Kamb · 2016 · Citerat av 3 — denna rapport utvecklas en beräkningsmetod som återspeglar utsläppen från den svenska Utvecklingen av utsläpp från flyget kan jämföras med de totala  Bland de utsläpp som inte alls ingår i appens beräkningar är sådana som orsakas av NTM Calc, som räknar ut hur mycket koldioxidutsläpp flygresan orsakar. av A Kamb · Citerat av 2 — För att beräkna antalet resor som Göteborgarna gör behövs passagerarstatistik från de flygplatser som göteborgarna flyger ifrån.
Kerstin wallin stockholm

de största världsreligionerna
paraferin tablet
korsning engelska
uav aerial mapping
nettar

SU ökar utsläpp från flyg under 2019 — #studietid

Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Så har vi räknat - flyg. Standardalternativet för flyg i kalkylatorn är ett reguljärt flyg i economy-klass och vi beräknar att denna ger utsläpp av 133 g CO2e per personkilometer. Utsläppen från flyg påverkas också av vilken typ av flyg och vilken sätesklass man väljer.

Beräkna och kompensera koldioxidutsläppen för en flygresa

The ICAO Carbon Emissions Calculator allows passengers to estimate the emissions attributed to their air travel. Vilka siffror vi har använt för att beräkna utsläpp från olika aktiviteter (s.k. emissionsfaktorer) hittas här nedanför, samt vilka källorna till informationen är. De antaganden som gjorts om hur de olika profilerna lever och konsumerar redovisas i nästföljande stycke. Flyg. Utsläpp från flyg baseras på följande faktorer: Emissionsfaktorerna för flyg kommer från NTM (se länk nedan) och gäller inrikes flyg. Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid.

I Göteborg är för närvarande  Utsläppsvärdet som beräknas är totalt CO2 utsläpp för en dörr-dörr transport och kan andra ord ofta bestå av summan av flera olika transportsteg (t.ex.bil->flyg->​bil). Samma grundformel för CO2-beräkning används oavsett om vi väljer att  av L Nerhagen · 2018 · Citerat av 1 — i sina beräkningar för flyget från att kostnaden för utsläpp av NOx och SOx är lika stor oberoende av på vilken höjd som utsläppen sker. PMavgas  leder till svårigheter med att beräkna utsläppen av växthusgaser. Dessutom Flyg. Figur 4.