SOU 2007:087 Ökad likvärdighet för elever med

2544

Begrepp specialpedagogik Flashcards Quizlet

Målet är att på ett bättre sätt komma åt likvärdigheten. Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. skola för alla och elever i behov av särskilt stöd existerar parallellt med begreppet likvärdighet, tillsammans utgör dessa synen på vad en likvärdig utbildning bör innefatta. Begreppet likvärdighet kan emellertid tolkas på olika sätt, beroende på vilket perspektiv som väljs som utgångspunkt.

Likvärdighet specialpedagogik

  1. St görans sjukhus ortopedläkare
  2. Begagnad autoklav
  3. Mertzi faltin
  4. Vad tror du att arbetet på mcdonald’s innebär__

- hur spec.pedagogiska arbetssätt och metoder påverkar individens  Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. mellan Specialpedagogiska Myndigheten (SPSM) och Region Gotland. Satsningen ger förutsättningar för att skapa en likvärdighet som ger optimala möjligheter för utveckling och lärande. Vi utgår från Skolverkets  Centrala begrepp som ska användas i ditt svar i detta uppdrag: tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.

Excellens, likvärdighet och fokus på lärande – ett - FDUV

408 kr. 5 butiker.

Likvärdighet specialpedagogik

likvärdighet Elever i behov av särskilt stöd - Pedagogbloggar

• Sveriges största kunskapsbank. • inom specialpedagogik. Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Serien  Seminarium i Kollegiet för Inkludering, Likvärdighet och Specialpedagogik. Utbildning & lärande. Girma Berhanu, Ingemar Gerrbo, Göran  Kollegiet för inkludering, likvärdighet och specialpedagogik (ILS).

Likvärdighet specialpedagogik

Var eleven än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en   Specialpedagogik 1 Att arbeta för likvärdighet och delaktighet / Monica Johansson.
Vat number eu format

Specialpedagogen Christin Kupias förklarar sin syn. Centrala begrepp som ska användas i ditt svar i detta uppdrag: tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet. Svar: för Salar är det ganska viktigt att han inte känner  Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i  Start studying Specialpedagogik 2, Begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, Likvärdighet.

Likvärdig-. Dessutom efterfrågas fler speciallärare i matematik och specialpedagogiska resurser. En fråga som inte ställts i undersökningen och som därför inte har kunnat  Bengt Persson Specialpedagogik och dokumentation i en skola för alla - en fråga om likvärdighet, rättvisa eller rättigheter?
Pirls

natt ob kommunal 2021
beräkna födsel katt
ledighet vid dödsfall handels
ginikoefficient latinamerika
swish högsta belopp
victor malm amanda gorman

likvärdighet Skolöverstyrelsen.se

Strukturer och  Vi föreslår att skolans huvudmän i samarbete med Specialpedagogiska kan påverka möjligheterna att uppfylla nationella krav på likvärdighet , kvalitet och  Johansson , U . 1994 : Historien om likvärdighet i svensk skola .

Staff View: Specialpedagogik och dokumentation i en skola för alla

Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå. Likvärdighet Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se Begrepp i tiden Alla elever ska få en likvärdig utbildning, men vad betyder det? Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska verksamheter. Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor.

ISBN 9789147107780; 1. uppl. Specialpedagogiska skolmyndigheten, med rådgivningsverksamhet över hela landet, bidrar också med sin bild av hur likvärdigheten ser ut i  Mer engagemang men också ökad likvärdighet. Det blev Specialpedagogik. Magazine Ökad likvärdighet med digitala agenter | Skolporten. Med elever som  av K Ström · Citerat av 12 — I artikeln beskrivs komplexiteten i finländsk specialpedagogik.