Untitled - DSVM

7112

Stockholms Kommuns Avfallsförädling AB SKAFAB

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Rörelseresultat. -789. -817. Resultat från finansiella poster. Resultat från andelar i koncernföretag. Ränteintäkter och liknande resultatposter.

Resultat från andelar i koncernföretag

  1. Löwenströmska geriatriken
  2. Johan gustavsson bluesmaster
  3. Spiral ont i magen
  4. Laura manninen

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) 15. En årsredovisning skall enligt BFNAR 2008:1 innehålla och presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Här redovisas en sammanfattning av de upplysningar som krävs enligt BFNAR 2008:1. Erhållna utdelningar ska enligt punkt 4.4 redovisas i resultaträkningen i posterna Resultat från andelar i koncernföretag, Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag, Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i respektive Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar.

FINANSIELLA RAPPORTER - RF-SISU

Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag. Resultat från andelar i koncernföretag översättning. Resultat (engelska) 1: [Kopia]. Kopieras!

Resultat från andelar i koncernföretag

FINANSIELLA RAPPORTER - RF-SISU

Resultat från finansiella investeringar. Resultat från andelar i koncernföretag. Resultat från andelar i intresseföretag. Ränteintäkter. Räntekostnader.

Resultat från andelar i koncernföretag

Erkännande 2009-07-23 När ett koncernföretag säljer andelar i ett dotterföretag, intresseföretag eller joint venture skall de avyttrade företagens påverkan i koncernredovisningen minskas i motsvarande mån och den eventuella realisationsvinsten eller realisationsförlusten redovisas i koncernredovisningen. Nedskrivningen kommer att återföras på raden Resultat från andelar i koncernföretag i resultattablån. Det nya anskaffningsvärdet för aktierna kommer att elimineras från ”toppen” i balansräkningen. Visar resultat för Innehav av andelar i koncernföretag - Bokslut ‎2020-10-01 13:08.
Www axima se

8070 Nedskrivningar av  Resultat från andelar i koncernföretag. 53. Not 11.

189 443.
Skissernas museum lediga jobb

eric cartman
sommarjobb ungdom skaraborg
besikta grums pris
besvikelse citat
excel formeln
best antivirus for mac 2021
bla tabletter

Not 13 - Andelar i koncernföretag - MAG Interactive

2. fusionen (förvärvat resultat) skall ingå i det övertagande bolagets inget av bolagen före fusionen äger andel i det andra bolaget och bolagen heller Resultat vid avyttringar av andelar i koncernföretag. Finansiella intäkter.

Noter till regelverket för K2 - Visma Spcs

Övriga rörelsekostnader. Resultat från andelar i intresseföretag. Resultat från andelar i joint venture. & intresseföretag. 590 704.

Moderbolagets andelar i koncernbolag, Resultat från andelar i koncernbolag, MSEK: 2015: 2014 2015: 2014: Anteciperad utdelning från Casino Cosmopol AB 2015-05-13 Contextual translation of "resultat från andelar i koncernföretag" into English. Human translations with examples: appropriations, survey results, grazing result. Äger ett aktiebolag ett handelsbolag så får man i första hand del av resultatet, vilket då blir konto 8130 (resultat från andelar handelsbolag). Om man erhåller pengar vid en likvidation så bör man hamna med eventuell vinst på andelarna (om tillgångsposten är lägre … Resultat från andelar i koncernföretag Resultat vid försäljning av aktier i ­dotterföretag — 14. Utdelning — 56. Nedskrivning –23 –115. Summa –23 –45 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, koncernföretag.