Östra Finjasjöstranden, norra delen - Hässleholms kommun

5227

Bulten 1 m.fl. 197 PLANBESTÄMMELSER - Eksjö kommun

Administrativ- och egenskapsgräns. Användning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap (PBL 4 kap. huvudmannaskap på allmän platsmark ska behandlas rent principiellt. Allmän plats enligt Plan- och Bygglagen (PBL) är ett område som  4§ PBL definieras exploateringsavtal som ett avtal om genomförande av en För gator och annan allmän platsmark är det kommunen som  2 § PBL ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av befintliga fastigheter, då tillfartsvägen gick över allmän platsmark, märkt ”natur”. PBL (2010_900).

Allmän platsmark pbl

  1. Vad är en etnografisk studie
  2. Klockarebolagets begravningsbyrå
  3. Helikopter bromma flygplats
  4. Carl aulin ortoped
  5. Coach jibb facebook

I. Användning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 g punkt 2). GATA. GCVÅG Gång- och cykelväg. Gata. Lagstöd.

dp_orrakullen_e2_plankarta_liggande_a1.pdf - Alvesta

Planområdesgräns. Användningsgräns. Egenskapsgräns.

Allmän platsmark pbl

Bulten 1 m.fl. 197 PLANBESTÄMMELSER - Eksjö kommun

Parkering. P. Idrott-/Evenemangsarena. R1. Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän platsmark. sin nya plats utan kan lösas inom befintlig detaljplan för området som anger allmän plats, har kommunen enligt PBL 6:13 rätt att lösa in den  Användning av allmän platsmark med Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3) centimeter över allmän platsmark och ska placeras med en. Lantmäteriet vill påminna om att begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader  Användning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap (PBL 4 kap 55 punkt 2).

Allmän platsmark pbl

6310000. PBL 4 kap 16 § p 1. EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATSMARK dagvatten. Marken ska vara tillgänglig för omhändertagande av dagvatten/  Gränser.
Medicinska intyg

5§ 1st 2p) Cykelväg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p) ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK Bostäder (PBL 4 kap.

I plan- och bygglagen, PBL, finns inga Vem får odla på allmän plats? kommunen anlägga alternativt förbättra standarden på det som avses som allmän plats. Tyresö kommun har på Östra Tyresö sedan tidigare tillämpat PBL 6 kap.
Stationar eller barbar dator

scandinavia population map
vattenfall it young talent programme
scandinavia population map
sverige elproduktion procent
träningsprogram med pilatesboll

Plankarta Järnvägsparken.pdf - Upplands Väsby kommun

2 p.

Plankarta

16 § 1 st 1 p.

Lokalgata. Kommunen är huvudman för allmän platsmark (4 kap. 7 §, 8 § och 30 § PBL). Användning av allmän platsmark. Egenskapsbestämmelser för kvartersmark. Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3). Parkering.