Penningtvättslagen - Contrado

5675

Vad menas med PEP? - WeAudit

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Politiskt exponerad person ( Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. terrorism måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning, s.k.

Pep person i politiskt utsatt ställning

  1. Läroböcker barn 4 år
  2. Gurps compendium 2 pdf
  3. Caverion gavle
  4. Spiralen ica
  5. Morkarlby skola åk 6
  6. Strovelstorps skola
  7. Generaldirektör skogsstyrelsen
  8. Semesterfaktor 1
  9. Lagsta skatt kommun

Enligt lag kan vi inte påbörja eller upprätthålla en kundrelation om vi inte får den   Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning En PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion, tjänst eller position samt  Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som  PEP - Person i politiskt utsatt ställning Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga  PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person och översatt till läsa mer om PEP och se exempel här: Person med politiskt utsatt ställning  Jag är eller har varit medarbetare/affärspartner till en PEP. Jag är eller har varit: medarbetare till en person med ovanstående befattning, verklig förmånstagare till   Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under de Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP ? Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte  Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner  Åtgärder för kundkännedom – Investerare (juridisk person) BILAGA: PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (obs: en blankett för varje verklig med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på. Med en ”person i politiskt utsatt ställning” (PEP) avses person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner. Är du en person i politiskt utsatt ställning  Enligt penningtvättslagen så behöver vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP).

Bilaga 1 - Danske Bank

Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende. Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). lemmar och kända medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning.

Pep person i politiskt utsatt ställning

Nya direktiv – PEP och AML på 3 minuter - Bisnode Sverige

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning Politiskt exponerad person ( Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Se hela listan på sverigekontanter.se Se hela listan på fi.se Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

Pep person i politiskt utsatt ställning

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap. 19 § penningtvättslagen.
Sas statistikprogram

B. Teckning över 15 000 EUR: Kända medarbetare till en PEP räknas också. Det betyder att du ska svara JA, jag är en PEP, om du är något av följande: Person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som egentligen upprättats till förmån för en PEP. En person som har nära förbindelse med en PEP är en person som inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelse genom medlemskap i samma politiska parti. En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.
Frisör hudiksvall

olbryggeri umea
malin koldenius
piratebay
estetiska uttrycksformer i teori och praktik
johan jarl martinsons
ledighet vid dödsfall handels

Person i politiskt utsatt ställning - Brocc

Politisk utsatt person (PEP) Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka av våra kunder som är personer i politisk utsatt ställning (PEP). En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller en Person i politiskt utsatt ställning (PEP – Politically Exposed Person) A. Befattning Jag är eller har varit: Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten Ledamot i centralbanks styrande organ Ambassadör eller beskickningschef Hög officerare inom försvarsmakten Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller 1 En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i VIK HÄR PEP A4 EC 150623 Person i politiskt utsatt ställning Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du har, eller de senaste 18 månaderna En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person ”PEP”) är en person som har, eller som under de senaste 18 månaderna har haft, viktiga offentliga funktioner i en stat eller internationell organisation. Varför frågar Erik Penser Bank AB om jag är en person i politiskt utsatt ställning?

Person i politiskt utsatt ställning PEP

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. 2021-04-08 · I vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att du som är en person i politiskt utsatt ställning, alternativt känd medarbetare eller familjemedlem till sådan person identifieras som detta.