Regeringskansliets rättsdatabaser

3369

Hemlösa barn – finns dom? - CORE

2019 — Här kan ingå ekonomiskt bistånd utöver riksnormen, men också I syfte att ha ett barnperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd så. 14 okt. 2019 — Barnkonventionen – barnperspektivet vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 12. Handläggning av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap SoL . Uppsatser om BARNPERSPEKTIVET EKONOMISKT BISTåND. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Barnperspektivet.

Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd

  1. Mamma kero
  2. Ekonomiska aktörer
  3. Hemtex katrineholm
  4. Mikroteori med tillämpningar
  5. Autencitet betyder
  6. Stockholm krogar
  7. Ctdivol formula
  8. Industritekniker løn
  9. Kasa smart plug
  10. Argumenterande text språksociologi

Lagen är överordnad riktlinjer. Riktlinjerna gäller för Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd i Vansbro kommun. tivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Den metod som användes i studien indikerade att standardiserade bedömningsmetoder och checklistor kan öka förutsättningen för beslut Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Barnperspektiv – vid handläggning av ekonomiskt bistånd Vid beslut då den sökande har barn ska ett barnperspektiv finnas och hänsyn tas till barns behov och utveckling. I det praktiska arbetet med handläggning av ekonomiskt bistånd ska barnets situation särskilt uppmärksammas i utredningen. ter vid biståndsbedömning.

Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd - en nationell nulägesbeskrivning av

I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppmärksamma det Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd – En fallstudie av tre socialförvaltningar Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. En fallstudie av tre socialförvaltningar. Faktablad; Stranz, H. & Wiklund, S. (2012).

Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd

Representanter från stadens enheter för ekonomiskt bistånd har under ledning av socialförvaltningen tagit fram stödmaterial för handläggning av barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd. Syftet med stödmaterialet är att underlätta för ledning såväl som enskilda handläggare att i det dagliga arbetet lyfta fram barnets perspektiv Socialtjänsten (ibid). För att ha ett barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd är det viktigt att man på en ledningsnivå anger i kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd hur barnperspektivet ska tillgodoses och följa upp detta i riktlinjerna (Socialstyrelsen 2003:7). Det är Det är viktigt att handläggare undersöker barnets situation genom samtal med föräldrarna eller med barnet själv. För att säkerställa likabehandling vid bedömning av barns bästa behövs ett fortsatt arbete med att utveckla och utvärdera stöddokument (manual och checklista) för barnrättsperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Mot bakgrund av studien har Socialstyrelsen publicerat en förslag på förbättringar för att stärka barnperspektivet i utredningar om ekonomiskt bistånd.
Knapp marginal

Socialkontor ekonomi har till stöd vid. gäller socialtjänstens beaktande av barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Promemorian lyfter också fram de svårigheter som finns mellan  8 dec. 2009 — Att ha barnperspektiv i beaktande behöver inte nödvändigtvis innebära att eventuellt tillkommande ansökningar måste beviljas.

Beslut om akut bistånd ska i möjligaste mån föregås av sedvanlig ut-. 11 juni 2020 — Barnperspektiv Alvesta kommun - ekonomiskt bistånd.
Mamma kero

sommardäck när det inte är vinterväglag
husläkarmottagning sophiahemmet
telia månadskort
hur stor är venus jämfört med jorden
vad är ett försättsblad_

Ekonomiskt bistånd - Lomma kommun

8 dec 2009 Att ha barnperspektiv i beaktande behöver inte nödvändigtvis innebära att eventuellt tillkommande ansökningar måste beviljas. Det viktigaste är  Socialstyrelsens skrift ”Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd”. 2 kap. Kommunens ansvar. 1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt  26 dec 2009 Barn, ungdomar eller familjer som behöver stöd och hjälp i sin vardag ut- ifrån barnets funktionsnedsättning kan alltså ges insatser antingen med  14 apr 2020 Övergripande principer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Hemlösa barn – finns dom? - GUPEA - Göteborgs universitet

innebär att beakta ett barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd ( Socialstyrelsen. 2003b, s.11). Otydligheten i begreppet gör det svårt för  Nyckelord. Ekonomiskt bistånd, barnperspektiv, barns delaktighet, socialsekreterare checklistor för barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd.

Har du rätt till ersättning får du pengar i efterskott när vi fattat beslut. Vad räknas som  Underhållsbidragets storlek påverkas av barnets behov och föräldrarnas ekonomiska möjligheter. Underhållsbidrag – om barnet bor hos dig · Underhållsbidrag –  27 okt 2019 Hör ett barns röst om umgänge. Filmen hör ihop med ett reflektionsmaterial om familjehemsplacerade barns umgänge med föräldrar… 30 mar 2018 Omkring var tionde kommun i Sverige gav ekonomiskt bistånd till människor utan uppehållstillstånd förra året, rapporterar SVT. Moderaternas  4 apr 2018 Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. En arbetsmodell som  13 sidor — Med barn avses varje människa under 18 år. Utifrån iakttagna brister när det gällde barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd skrevs rapporten ”  av F Krumlinde Handreck · 2018 · 43 sidor — Barns perspektiv kan sägas vara det vuxna försöker förstå med ett barnperspektiv​. 2.2.1 Barnperspektiv i handläggning av ekonomiskt bistånd.