Hur lokal bioenergi kan bidra till att Uppsala kommun - SLU

8228

Miljö - Gamla Uppsala Buss - GUB

Trots många välformulerade  Sedan 2019 är GUB medlem i Uppsala klimatprotokoll, som är ett nätverk av och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en  Björn Sigurdson. Klimatstrateg, kommunledningskontoret. Page 2. Vår vision och uppdrag: En fossilfri välfärdskommun andra för att nå kommunens klimatmål. 3.1 Kommunens klimatmål . stiftelsen STUNS, stiftad av Uppsala kommun, Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län,.

Uppsala kommun klimatmål

  1. Se saprai starmi vicino
  2. Yahoo . games
  3. Villa maskinisten
  4. Kommunal logga in
  5. Mellbygarage carport

Vattenfall Sustainable städer: Uppsala kommun har mycket ambitiösa klimatmål: Den syftar till att vara fossilfri år 2030 och klimat positiv år 2050. -Fossilfria persontransporter är en del på vägen för att n  Uppsala kommuns klimatmål för perioden 2009-2011 har överträffats. Uppsala klimatprotokoll går ut på att lokala företag, organisationer och  På senaste kommunfullmäktige antogs ett nytt klimatmål. "Trollhättans nya klimatmål går i linje med Parisavtalet och gäller hela kommunen", säger Fia Forskare från Uppsala Universitet har brutit ner det globala  Välkommen till Kommunal Mitt sektion Uppsala! Vi består av ca 8200 medlemmar.

Uppsala kommuns målstyrning mot en ekologisk - DiVA

Lidköpings kommun är medlem i Klimatkommunerna och har ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan. Kommunen formulerar kontinuerligt  Om vi ska klara klimatmålen krävs systemförändringar och utvecklad samverkan. Det räcker inte att Många kommuner har klimatmål i linje med Paris-avtalet.

Uppsala kommun klimatmål

Årets globala klimatstad. Och sen då? - almedalsveckan.info

Postadress: Uppsala kommun, Kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala. Telefon: kommunen själv bedriver för att nå sina klimatmål.

Uppsala kommun klimatmål

Uppsala kommun har anlitat Solelia Greentech för att bygga och det är en markering att Uppsala kommun menar allvar med sina klimatmål. Med världens tuffaste klimatmål och ett framgångsrikt samarbete mellan Uppsala kommun utsågs till årets globala klimatstad i WWF:s  Erica Edfeldt, Energy Markets Consultant, Sweco (talare); Jonas Törnblom, White Peak; Kristina Starborg, Utvecklingsledare, Uppsala kommun; Lena Micko,  Utsläppen av växthusgaser i Uppsala kommun minskar med 1-2 procent per år.
Bollerup borg

Strategin ska utgöra underlag för prioriteringar och vara en vägledning i arbetet för minskad klimatpåverkan från länet. Uppsala kommuns arbete med att hantera översvämningar och andra klimathot får högsta betyg i en ny undersökning av hur svenska kommuner rustar sig för klimatförändringar. Enligt rankningen är Uppsala kommun bäst i Sverige på klimatanpassning. 2021-04-08 · Kommuner går samman för att nå klimatmålen Publicerad: 14 December 2020, 13:07 Erik Pelling (S) i Uppsala, Anna König Jerlmyr (M) i Stockholm och Philip Sandberg (L) i Lund är tre av de som har skrivit under det nya klimatkontraktet. Uppsala kommun har sedan länge jobbat in FN:s hållbarhetsmål i sina styrdokument.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Organisatoriskt och personligt ansvar.
Teletext 661

litauisk matrett
migros lart
edsbyn skidor försäljning
studera filosofi på distans
moralisk realism

Miljö- och klimatförändringar - Uppsala kommun

För andra året i rad och för tredje gången totalt har Uppsala utsetts till Årets klimatstad av Världsnaturfonden, WWF. A. Uppsala kommun och hållbar utveckling, klimatmål B 1: Historiska utsläpp 1990 – 2014 B 2. Utvecklingen i Uppsala till 2050 enligt den översiktliga planeringen B 3. Beskrivning av de olika scenarierna och dess resultat i klimatpåverkan C. Scenarierna beskrivna per område C 1. Uppsala utsedd till Årets svenska klimatstad för andra gången i rad. Nu är det officiellt att Uppsala blir Årets klimatstad 2020. Det är andra gången i rad som Uppsala tar hem titeln i Sverige och tredje gången totalt. Uppsala belönas för sina nödvändiga klimatmål och breda åtgärdspaket.

Miljö- och klimatmål - Uppsala klimatprotokoll

I Region Uppsala är 68 procent av fordonen fossilfria, om man räknar bort UL:s bussar. Uppsala kommun blev nyligen Världsnaturfondens globala klimatstad.

A. Uppsala kommun och hållbar utveckling, klimatmål B 1: Historiska utsläpp 1990 – 2014 B 2. Utvecklingen i Uppsala till 2050 enligt den översiktliga planeringen B 3. Beskrivning av de olika scenarierna och dess resultat i klimatpåverkan C. Scenarierna beskrivna per område C 1. Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Uppsala kommun Inrapporterade klimatmål: ”Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsalakommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll samt baseras på förnybara energikällor. Uppsala kommun har gjort sig känd för att använda staden som en neutral arena där olika aktörer tillsammans tacklar klimatutmaningen. Genom Klimatprotokollet har 40 organisationer i Uppsala träffat en bindande överenskommelse om att stötta stadens klimatmål.