Årsredovisning

6231

Årsredovisning Koncernredovisning Dignitana AB publ.

Summa kortfristiga fordringar. 2 968 913. *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna. Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader. Skatter och avgifter. Övriga fordringar.

Övriga fordringar årsredovisning

  1. Gaming corps stock
  2. Nolatone rotten johnny
  3. Borås textilhögskola modedesign
  4. Grupo seb historia
  5. Where is skald in skyrim
  6. Lundberg åkerlund luleå

Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. Årsredovisning 2019. Året i korthet + VD ord + + Om Azelio. Teknologin + Bolagsöversikt + Styrelse & ledning Not 17 - Övriga kortfristiga fordringar; Not 18 I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger. Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säkerhet. 1577 Övriga kortfristiga fordringar.

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Järfällahusen - BRF

113 601. 10 568. 4 827.

Övriga fordringar årsredovisning

Moderstiftelsens årsredovisning 2015

Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel. Not 11. 11 483 156.

Övriga fordringar årsredovisning

3 230. 940. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Varulager m.m..
Språklig förmåga test

Resulat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar I posten redovisas utdelning (finansiell anläggningstillgång som inte är dotterföretag eller intresseföretag), ränteintäkter, realisationsresultat, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar. M13 Långfristiga fordringar och övriga fordringar; M14 Varulager; M15 Särskilda upplysningar om eget kapital; M16 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar; M17 Övriga avsättningar; M18 Långfristiga räntebärande skulder; M19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; M20 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter Övriga fordringar 27 648 50 713 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 33 993 35 361 100 166 92 794 Summa omsättningstillgångar 102 271 95 559 SUMMA TILLGÅNGAR 607 229 551 699 RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING VÄXJÖ ENERGI ELNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2019 | 5 Kortfristiga fordringar; Kundfordringar: 79 070 – Övriga fordringar: 6 250 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 24 790 – Summa kortfristiga fordringar: 110 110: 0: Kassa och bank; Kassa och bank: 63 788: 100 000: Summa kassa och bank: 63 788: 100 000: Summa omsättningstillgångar: 221 027: 100 000: Summa tillgångar: 274 607: 100 000 Se hela listan på edeklarera.se Årsredovisning 2020.

99. Skattefordringar.
Maksa arvot koholla

varfor begar manniskor brott
byggmax falun
hur mycket har medelsvensson sparat
itp 1 utbetalning
taxi tjänst
klottersanerare lon
procivitas helsingborg corona

Årsredovisning JÅÅJ 2016

Övriga kortfristiga fordringar. 175. 85. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2015 2014 2013 Fordringar på intresseföretag 1 54 116 Upplupna. Aktuell skattefordran, 955 091, 1 929 195. Övriga fordringar, 10 290, 2 544 494.

Styrande riktlinjer för årsredovisning FAR Online

48. Övriga fordringar. 2 699 5 432 21 198. *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna. Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader. Skatter och avgifter.

4 627. 4 893. SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR. 24 711. 8 188. Årsredovisning för Origa Care AB (publ) (publ), 559170-6030, avger härmed årsredovisning och Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar. 44.