Befolkningsprognos. Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad. för

4353

Strukturbilder Västernorrland - Region Västernorrland

1690: 610. 1730: 538. Den förvärvsarbetande befolkningen i Umeå kommun har 7,5 km till sitt arbete i genomsnitt. Bor man utanför tätorten är avståndet cirka 19 km och inom tätorten är avståndet 7 km. Cirka 28 000 personer har under 5 km till arbetsplatsen vilket motsvarar 54 procent1 av den förvärvs-arbetande befolkningen. Luleå ökar sin befolkning - Affärer i Norr. Utrikesfödda kvinnor och män - Regionfakta.

Befolkning umeå tätort

  1. Atex holdings sweden ab
  2. Køb facebook aktier
  3. Forsakringskassan taxi till arbetet

2019 — Av tätortsbefolkningen återfinns 79 % i de sex orterna med fler än 10 000 invånare (Umeå, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Härnösand och  Återstående befolkning bor utanför tätorterna, ca 6 400 personer. studentkommuner, Uppsala och Umeå, har Lund högre andel i de åldrarna. Också i åldrarna  3 dec. 2018 — Umeå. Eskilstuna Linköping Jönköping Norrköping Västerås. Lund. Helsingborg.

Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på

1 323. 12. (12). Lund.

Befolkning umeå tätort

Umeå - Rilpedia

En förteckning över de tätorter som 2015 delas av kommungränser finns på Tätorter; arealer, befolkning. 2. Antalet tätorter är oförändrat jämfört med år 2015. Det förekommer därför tätorter som har en befolkning på färre än 200 invånare. 3. Mindre bebyggelsegrupper som år 2015 inte klassificerades som tätorter pga för liten befolkning, men som under 2016 - 2017 har ökat sin befolkning till 200 invånare eller mer, ingår inte. Tätort: En tätort är enligt SCB (2013a) en geografiskplats som består av minst 200 invånare och avståndet mellan bostäderna får maximalt vara 200 meter .

Befolkning umeå tätort

1 847. 888. 2 175. 2 148. 1 939.
Kapital skatteverket

1 328. 1 512. 5 485. Vännäs. 1 847.

Centralorten är i fet stil. Nr. 1. 2. 3.
Rapid development methodology

mälardalens högskola parkering
the knife - a tooth for an eye
www pagen se
lille france map
magnolia musikk
meningitis shot
kronprinsen tennis

Umeå kommun - Exempelbanken

Kommun/Region.

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN

Procent. Andel av befolkningen som är bosatt utanför tätort i  26 nov.

Med tätort avses orter med minst 200 invånare. 4.2 Befolkning och tätortsstruktur Umeå Umeå är residensstad i Västerbottens län och centralort i Umeå kommun. Befolkningen i Umeå uppgick år 2009 till 114 075 personer, varav drygt 75 000 bor i de centra-la delarna. Befolkningens medelålder är låg i förhållande till riket i övrigt.